Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obchod MojeDílna.cz provozován na internetové adrese www.mojedilna.cz (dále jen „webová stránka“) poskytovatelem: AMNproTrade s.r.o., se sídlem Vodařská 126/17, 61900 Brno, IČ: 08595798 / DIČ: CZ08595798 (dále jen „MojeDílna.cz“), vás jako uživatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pro kontaktování ohledně ochrany osobních údajů využijte email: info@mojedilna.cz

MojeDílna.cz je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb, či registrace sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. MojeDílna.cz neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Zpracování osobních údajů

V obchodě MojeDílna.cz prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění osobních údajů, zejména fakturační informace a dodací adresy (jméno, příjmení, adresa obchodní společnost, IČ, DIČ), telefonní číslo a e-mailová adresa.

Na webové stránce využíváme ve vztahu k návštěvníkům cookies, které webové stránce napomáhají, aby příští návštěva stránek byla snažší. Tato informace je Vám dostupná při každé návštěvě našeho webového rozhraní. O zásadách zpracování cookies se můžete informovat zde https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Obchod MojeDílna.cz také používá ve vztahu k návštěvníkům svých webových stránek technologii personalizovaného retargetingu.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. plnění nezbytné pro plnění ze smlouvy, identifikace a autentizace klienta, účetnictví a daně, obchodního sdělení a marketingu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@mojedilna.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat obchod MojeDílna.cz. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů může být externí účetní (pro zpracování povinných údajů dle zákona pro účetnictví), zpracovatelé, kteří poskytují obchodu MojeDílna.cz serverové, webové, cloudové nebo IT služby a to zejména firma FEO digital agency s.r.o. (eshopový systém naši webové stránky), COM Group a.s. (IT služby), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zaslání dotazníku spokojenosti), Webkomplet s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání obchodních sdělení), BHIT s.r.o. (správa účetního systému), přepravce Česká pošta nebo DPD (pro účely přepravy vámi objednaného zboží).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty nebo do doby kdy zákazník sám požádá o výmaz svých údajů emailem. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na info@mojedilna.cz. Smazáním dat se zruší i Váš uživatelský účet a Vaše registrace a výhody s tím spojené.

Vaše práva zpracování osobních údajů

Od obchodu MojeDílna.cz máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@mojedilna.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou účinné od 20.12.2019