Převodní tabulky

Převodní tabulka momentu síly (pro momentové utahování)

 

A\B

lb•ft

lb•in

oz•in

dyne•cm

N•m

mN•m

kg•cm

g•cm

lb•ft

1

12

192

1.356 x 107

1.356

1.356 x 103

13.825

1.3825 x 104

lb•in

8.333 x 10–2

1

16

1.130 x 106

0.113

1.13 x 102

1.152

1.152 x 103

oz•in

5.208 x 10–3

6.250 x 10–2

1

7.062 x 104

7.062 x 10–3

7.062

7.201 x 10–2

72.01

dyne•cm

7.376 x 10–8

8.851 x 10–7

1.416 x 10–5

1

10–7

10–4

1.0197 x 10–6

1.0197 x 10–3

N•m

0.7376

8.851

141.62

107

1

1000

10.197

1.0197 x 104

mN•m

7.376 x 10–4

8.851 x 10–3

0.1416

104

10–3

1

1.0197 x 10–2

10.197

kg•cm

7.233 x 10–2

0.8679

13.877

9.8066 x 105

9.8066 x 10–2

98.066

1

1000

g•cm

7.233 x 10–5

8.680 x 10–4

1.389 x 10–2

980.67

9.8066 x 10–5

9.8066 x 10–2

10–3

1

Příklad: Pro převod momentu 53 oz•in na kg•cm.; převodní koeficient je 7.201 x 10^(-2); Výpočet: 53 oz•in x 7.201 x 10^(-2) = 3.81653 kg•cm

 

 

Převodní tabulka velikostí z palců (inch) na mm

Palec (inch)

Milimetr

1″

25,4 mm

1/2″ ("velká" ráčna)

12,7 mm

1/4″ ("malá" ráčna)

6,35 mm

1/8" 

3,18 mm

1/16"

1,59 mm

3/4" ("velká" ráčna)

19,05 mm

3/8" ("střední" ráčna)

9,53 mm

5/8"

15,88 mm

Převodní tabulka hmotnosti - 1kg

Jednotka

Hmotnost

kg / kilogram

1

g / gram

1000

lb / libra

2,2046244

q / metrický cent

0,01

oz / unce

35,2739907

Převodní tabulka jednotek objemu

=

ml / mililiter

cu in / krychlový palec

fl oz / kapalinová unce

l / liter

gal / US galon

cu ft / krychlová stopa

bl / barel

m³ / metr krychlový

1 ml

1

0,0610

0,0338

0,001

0,000264

0,0000353

0,00000629

0,000001

1 cu in

16,387

1

0,554

0,0164

0,00433

0,000579

0,000103

0,0000296

1 fl oz

29,574

1,805

1

0,0296

0,00781

0,00104

0,000186

0,0000296

1 l

1000

61,0237

33,814

1

0,264

0,0353

0,00629

0,001

1 gal

3785,412

231

128

3,785

1

0,134

0,0238

0,00379

1 cu ft

28316,847

1728,000000000000227

957,506

28,317

7,481

1

0,178

0,0283

1 bl

158987,295

9702,00000000000182

5376,000000000000909

159,987

42,00000000000000711

5,615

1

0,159

1 m³

1000000

61023,744

33814,0227

1000

264,172

35,315

6,290

1

Převodní tabulka tlaku

Jednotky
tlaku

pascal
(Pa)

bar
(bar)

kilopond na čtv. metr
(kp/m2)

technická atmosféra
(at)

fyzikální atmosféra
(atm)

torr = mmHg
(Torr)

libra na čtv. palec
(PSI)

1 Pa

≡ 1 Pa

≡ 10−5

≈ 0,1019716

≈ 10,19716 • 10−6

≈ 9,869233 • 10−6

≈ 7,500616 • 10−3r

≈ 1,450377 • 10−4

1 bar

≡ 105

≡ 1

≈ 10197,16213

≈ 1,019716

≈ 0,9869233

≈ 750, 0616

≈ 14, 50377

1 kp/m²

= 9,80665

= 98,0665 • 10−6

≡ 1

≡ 10−4

≈ 0,9678411 • 10−4

≈ 0,0735559

≈ 0,001422334

1 at

≡ 98066,5

≡ 0,980665

≡ 10000

≡ 1

≈ 0,9678411

≈ 735,559

≈ 14,22334

1 atm

≡ 101325

≡ 1,01325

≈ 10332,27

≈ 1,033227

≡ 1

= 760

≈ 14,696

1 Torr

≈ 133,322

≈ 1,33322 • 10−3

≈ 13,59510

≈ 1,359510 • 10−3

≈ 1,315789 • 10−3

≡ 1 mm Hg

≈ 19,337 • 10−3

1 psi

≈ 6894,75729

≈ 68,94757293 • 10−3

≈ 703,0695796

≈ 70,30695796 • 10−3

≈ 68,046 • 10−3

≈ 51,7149

≡ 1 lbf/in2