Pravidla soutěže MojeDílna.cz

Organizátor

AMNproTrade s.r.o.

Vodařská 126/17, 61900 Brno

IČ: 08595798
Kontakt:marketing@mojedilna.cz

Hlavní výhra

2.1. Výhru získává soutěžící po splnění všech podmínek.

2.2. Podrobný popis výhry – vybraný soutěžící získá momentový klíč podle svého výběru. Vybírat lze ze dvou produktů, a sice: 

NEBO

2.3. Tato hlavní výhra je také výhrou jedinou.

Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky a Slovenské republiky s doručovací adresou na tomto území. Účastníci musí mít min. 18 let.

3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Soutěž probíhá souběžně na Facebooku a Instagramu. Na každé z platforem bude po ukončení soutěže vybrán jeden vítěz. 

4.3. Každý soutěžící může přidat pouze jeden soutěžní komentář (tip). Duplicitní komentáře budou ze soutěže vyřazeny. 

4.4. Výherce má nárok pouze na jednu výhru. V případě, že soutěžící s nejpřesnějším tipem zvítězí na obou platformách (Facebook, Instagram), bude za vítězný považován komentář na té z platforem, kde byl publikován dříve. Komentář na druhé z platforem bude ze soutěže vyřazen a výhercem bude zvolen soutěžící s druhým nejbližším tipem. 

4.5. Soutěž probíhá od 22. 5.  2024 do 27. 5. 2024. Soutěž bude ukončena ve 23:59 27. 5. 2024. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 28. 5. 2024 na Facebook a Instagram stránce MojeDílna.cz.

4.6. Vítěz soutěže bude kontaktován v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

4.7. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14 dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14 dnů od odeslání zprávy s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat nebo nést zodpovědnost za dobu doručení balíčku.

4.8. Zasláním soutěžního komentáře účastník souhlasí s podmínkami soutěže. 

Udílení ceny

5.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra doručena.

5.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa musí být pouze v rámci České a Slovenské republiky. Zasílání mimo tyto země je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

5.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

5.5. Pokud se výhra stane z jakékoliv příčiny nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit výhru v návaznosti na aktuální skladovost za produkty stejné nebo podobné hodnoty.

5.7. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže. 

5.8. Pokud si výherce cenu nepřevezme, cena propadá zpět organizátorovi bez nároku na náhradu.

Hlasování

6.1. Organizátor si vyhrazuje právo na výběr výherního komentáře. Výběr bude probíhat interně.

6.2. Výhercem se stane soutěžící s nejpřesnějším odhadem. V případě, že bude správný tip obsahovat více soutěžních komentářů, stává se vítězem ten soutěžící, který komentář pod příspěvek vložil jako první. 

 

Doplňující podmínky

7.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s platformou Meta. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, kterým je AMNproTrade s.r.o. (MojeDílna.cz). Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

7.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována, a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

7.3. Dále si organizátor vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nečestně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: marketing@mojedilna.cz.